Lørdag den 5. september kl. 15.00 i Karlebo Kirke

Der indledes med en kort højtidelighed i Karlebo Kirke.

Derefter markeres mindedagen på kirkegården med sang, mindetale,

oplæsning af de faldnes navne og nedlæggelse af blomster ved minde- og gravstenene.

Flere soldaterforeninger deltager med fanevagter.

Efter højtideligheden inviteres der til et mindre traktement i Længen ved siden af kirken.

Alle er velkomne!