Barnedåb er en fest
Barnedåben markerer en festdag både for barnet, familien og hele menigheden, som får et nyt medlem.
Ved dåben bliver vi velsignet og får løftet om, at Gud altid vil følge os. 
De fleste bliver døbt, mens de er helt små, men man kan blive døbt i alle aldre. Nogle bliver døbt som voksne, og andre før deres konfirmation.

Læs mere om dåben på: http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/

Aftale om dåb
Det fremgår at gudstjenestelisten i kirkebladet og her på hjemmesiden,
hvilken præst der har gudstjeneste den søndag, hvor man ønsker dåb i
en af kirkerne. Ring til præsten og få barnet skrevet op til dåb.

Lørdagsdåb

Hver af præsterne har mulighed for én dåbslørdag om måneden.
Hvis man ønsker en bestemt præst, så ring til ham eller hende og
hør nærmere.
Hvis man ønsker lørdagsdåb en bestemt dato, kan man
ringe til Kirkekontoret eller én af præsterne.

Som hovedregel er dåbsgudstjenester om lørdagen kl.10.30.
Præsterne skiftes til at have disse gudstjenester.
 

Dåb af voksne
Hvis du ønsker at blive døbt som voksen, er du også meget velkommen til at kontakte en af præsterne. Dåben kan ske ved en gudstjeneste, eller i al stilfærdighed, på en hvilken som helst dag, hvor du selv bestemmer, hvem der skal være til stede.