Halloween i Karlebo

Onsdag den 30. oktober
kl. 17.30

Vi mødes i Karlebo kirke -
udklædte og forventningsfulde.

Vi synger, deles op i hold, og går
rundt til (u)hyggelige poster på kirkegården og i kirken.
Herefter ind i kirken hvor vi får prædiken, Fadervor og velsignelse. mm.

Bagefter spiser vi madpandekager og kage. Saftevand og kaffe.  Pris: 20,- kr.
Tilmelding til kirkekontoret karlebo.sogn@km.dk eller Kirsten Johansen
kijo@km.dk             gerne inden den 28/10.


Ældregudstjeneste 

Torsdag den 31. oktober
kl.13.30 i Egedal Kirke.

Gudstjeneste ved
Jørgen Sejergaard

Kaffebord med boller og  æblekage

Koncertforedrag: Matador i ord og toner ved Helle og Dynes Skovkjær.
Om sangene og musikken i den berømte serie.
Kirkebil kan bestilles senest onsdag den 30/10 kl. 11.30 på
Kirkekontoret tlf. 49145584.    Velkommen


Alle Helgen i 
Karlebo Sogn

Søndag den 3. november
i Karlebo, Egedal og
Nivå Kirke

Ved gudstjenesterne mindes vi alle dem,
der er blevet bisat eller begravet fra
sognets kirker siden sidste Alle Helgen
(1/11-2018).

Alle pårørende vil modtage et brev med invitation. Og man kan ringe
til en af præsterne hvis man har spørgsmål eller er usikker på, om 
den  man  kender, bliver nævnt.
Alle navne bliver læst op i alle tre kirker.

Gudstjenester den 3. november:
Karlebo Kirke kl. 10.30 Kirsten Johansen
Egedal Kirke kl. 10.30 Karina Juhl Kande
Nivå Kirke kl. 16.00 Anette Nybo


Menighedsrejse
til Israel

Menighedsrejsen er fra den
22.april til den 1. maj 2020.
En klasssisk 10-dages
rundrejse med Helle og
Jørgen Sejergaard som rejseledere.
Vi kommer til Jerusalem,
Det døde hav, Masada og nordpå til
Galilæa.  Pris for rejsen: 16.500 kr.

Ring eller mail evt. til Jørgen tlf. 49143358 mail: jse@km.dk


Fotoudstilling

Troens verden - danske
missionsfotografier 1870-1970

Kan ses i Sognegården og Egedal Kirke
fra september til november. Se mere her.


Børnekor for sangglade

Mandage kl. 15.15 i Egedal Kirke
Der er ikke flere pladser i børnekoret
i Egedal Kirke, men man kan tilmelde
sig ventelisten.  Der er fortsat pladser
i Humlebæk,  Rungsted og Asminderød!
    
Drenge og piger i 1.- 3. klasse

Nordsjællands korskole, Børnekor- Karlebo Sogn.

Koret  undervises  kl. 15.15-16.00 i Egedal Kirke.
Undervisningen er gratis, og der er tilknyttet kørselsordning
med frivillige hjælpere. Flere oplysninger her.


Musik for de små

Babysalmesang/-rytmik for børn i
alderen 2 - 12 mdr. i Egedal kirke
begynder igen med Louise Rostved
som underviser.


Menighedsrådsmøder

Der er offentlig adgang til menighedsrådsmøder - dog uden taleret. Er du interesseret i at overvære møderne, eller har du spørgsmål til menighedsrådet, kan du finde flere oplysninger ved at klikke her.

Se datoer for kommende Menighedsrådsmøder


 

OBS: Hvis nogen uønsket optræder på fotos på denne hjemmeside, bedes man kontakte Kirkekontoret. Billedet vil derefter straks blive fjernet.