Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Velkommen til Karlebo Sogn

Det sker

Aktuelle nyheder

Menighedsmøde
Søndag den 11. juni kl. 12.00 i Egedal Kirke
 

Menighedsmødet er et årligt tilbagevendende møde, som menighedsrådet afholder for at orientere om vores sogn, om de mange aktiviteter, om kirkegården og sognets økonomi.

 

Det er en god anledning til at menighed og menighedsråd, præster og personale kan mødes og drøfte "sognets tilstand". Der er også mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag og idéer.

Mødet begynder kl. 12.00 med frokost, og vil man møde tidligere, er der gudstjeneste kl. 10.30. Vel mødt!


Salmelaboratorie

Fredag den 16. juni kl. 10.00-11.30 i Sognegården i Nivå
 

Vi sætter nogle af de nyere salmer under lup, synger dem og drøfter indhold og udtryk og hvad der gør en salme til en salme! Vi tager udgangspunkt i sange og salmer fra Kirkesangbogen og 100 salmer. Der serveres kaffe og morgenbrød. Anette Nybo, sognepræst og Vibeke Evald, organist.


Sankt Hans Aften i Karlebo

Fredag den 23. juni afholdes der Sankt Hans Bål i haven bag Karlebo Kirke og præstegården
Kl. 21.15 sælges fakler på Møllebakken ved Kirkeltevej og Karlebo Mølle. Spejderne fra Møllegruppen vil stå for salget. (Pris: omkring 35 kr. for en fakkel)   
Efter at faklerne er blevet tændt, går fakkeltoget kl. 21.30 fra Møllebakken, langs Bassebækken til kirken og præstegårdshaven.
 

Bålet  tændes kl 21.50. Båltale ved præst Christian Hyttel. Danske sange og skattejagt for børnene. Spejderne sælger kaffe og kage, øl og vand i Længen. Overskuddet går til deres arbejde.

Kl. 22.45 Kort Lys- og musikgudstjeneste 
De der har lyst inviteres til en kort Lys og Musikgudstjeneste i Karlebo Kirke ved Kirsten Johansen og Karina Juhl Kande. Kirken vil være oplyst af levende lys.

NB! NB! NB!

Der tages forbehold for, om det kan lade sig gøre at gennemføre Sankt Hans Aftens arrangement. Hvis det nuværende tørkeindeks fortsætter, bliver det aflyst. Følg med og hold dig opdateret!


Samtale Café for os der har mistet vores ægtefælle

Tirsdage kl. 10.30-12 i Sognegården i Nivå

Det er et stort tab at miste sin ægtefælle, men lad os mødes og fortælle om, hvordan vi hver især håndterer, at vores liv er forandret for altid. At være sammen med andre kan hjælpe dig, når sorgen tynger. Der vil max. være 12 i gruppen. Datoer: 13. juni og 27. juni 2023 er sæsonens sidste.

Yderligere oplysninger hos Ellen Ladhøj på tlf. 20 31 41 54 eller ladhoej@mail.dk


Pilgrimvandringer i Karlebo Sogn

For alle der har lyst til at vandre 4-5 km, synge og nyde stilheden og samles til gudstjeneste i en kirke.

Næste vandring:
Tirsdag den 15. august

 

Vi mødes i Egedal Kirke kl. 17.00 og kører i egne biler til Søborg Kirke, Nordsjælland, hvor vi vandrer rundt om den tidligere Søborg Sø og Slotsruinen og slutter med gudstjeneste i Søborg Kirke. 
Alle der kan gå turen er velkomne. Husk gode sko og lidt mad. Vi fylder bilerne.
Spørgsmål til Kirsten Johansen tlf. 28 49 72 25 


Præster i Karlebo Sogn

Fra 1. maj går Karina Juhl Kande ned på 50% som præst i Karlebo Sogn, Da hun samtidig er ansat som teologisk konsulent i Helsingør Stift i en periode på tre år.
Vi har den glæde at kunne byde velkommen til Klaus Rosenberg-Larsen, som bor i Nivå og tidligere været præst i mange år i Vedbæk.

Han vikarierer fra 1/5-31/7, hvorefter der ansættes en præst på halv tid, som skal være i sognet i tre år.
Klaus Rosenberg-Larsen kan træffes på tlf. 23287108 og mail krl@km.dk
Han vil holde gudstjenester og tage kirkelige handlinger i alle tre kirker.

 

Nyt fra kirkegården

OBS: Hvis nogen uønsket optræder på fotos på denne hjemmeside, bedes man kontakte Kirkekontoret. Billedet vil derefter straks blive fjernet.