Menighedsrådsmøde

Onsdag den 29. januar kl. 19.30 i Sognegården

Offentligt møde, alle er velkomne.

 

 


Ældregudstjeneste

Torsdag den 30. januar kl. 13.30 i Egedal Kirke

Gudstjeneste ved Kirsten Johansen.
Efter gudstjenesten er der foredrag ved Liselotter Wiemer: "Altid allerede elsket" om musikeren Peter Bastian og livets store spørgsmål.


Strikke Café

Mandag den 3. februar kl. 11.00 i Sognegården

Vi mødes og strikker dåbsservietter. 
Lidt kendskab til strikning er en fordel.
Da vi har mange dåb i Karlebo Sogn, har vi brug for strikkeglade
damer og herrer, der har lyst til at gøre en forskel, for alle dem
der får døbt et barn i en af vores kirker.


Lysgudstjeneste

Onsdag den 5. februar kl. 18.00 i Egedal Kirke

Stemningsfuld lysgudstjeneste ved Karina Juhl Kande og konfirmander. Efter gudstjenesten serveres suppe. Alle er velkomne. Tilmelding til spisning skal ske til Karina på mail: kjk@km.dk eller tlf. 21370011.


Meditation & bøn

Mandag den 10. februar kl. 19.00
i Egedal Kirke

Meditation og bøn er en kort
gudstjeneste ved Jørgen Sejergaard,
med en salme og læsning
fra Bibelen. Man kan komme med
ønsker om forbøn.


Foredrag

Mandag den 10. februar kl. 19.30 i Egedal Kirke

Foredrag om "Verden som skabt af Gud" ved lektor Carsten Vang, Menighedsfakultetet i Århus.
Mennesket som skabt i Guds billede med ansvar for den verden, Gud har skabt
Er der én eller to skabelsesberetninger?


Minikonfirmander

Tirsdage kl. 19.00 i Egedal

For alle børn i alderen 9-13 år. Her kan du høre historier, stille spørgsmål, synge og lege. Vi hører Bibelens spændende historier om Gud og Jesus, lærer trosbekendelsen og Fadervor, snakker sammen og synger og leger.


Ungegudstjenester

Torsdage kl. 18.30 i Egedal Kirke

En kort gudstjeneste for unge. Efterfølgende er der the og kage.

 

 


Forårets kunst- og kirketur

Torsdag den 19. marts kl. 7.00

Ved kunstguide Birgitte Bech og sognepræst Anette Nybo. Turen går til Amagers seværdige kirke og kunstsamlinger, nærmere bestemt St. Magleby Kirke, Tårnby Kirke, Skelgårdskirken, Jais Nielsens udsmykning af trappeopgangen på Elisabeths Hospital og Kastrupgårdssamlingen. Se hele programmet her.

Man medbringer egen mad og drikke.
Pris 300,- kr. Betaling sker på dagen.
Tilmelding er bindende og skal ske senest 10. marts. Tilmelding her.


Børnekor for sangglade

Mandage kl. 15.15 i Egedal Kirke
Der er ikke flere pladser i børnekoret
i Egedal Kirke, men man kan tilmelde
sig ventelisten.  Der er fortsat pladser
i Humlebæk,  Rungsted og Asminderød!
    
Drenge og piger i 1.- 3. klasse

Nordsjællands korskole, Børnekor- Karlebo Sogn.

Koret  undervises  kl. 15.15-16.00 i Egedal Kirke.
Undervisningen er gratis, og der er tilknyttet kørselsordning
med frivillige hjælpere. Flere oplysninger her


Musik for de små

Babysalmesang/-rytmik for børn i
alderen 2 - 12 mdr. i Egedal kirke
hver onsdag i Egedal Kirke

Henvendelse til:

Freja Eva Lockenwitz
+45 51 90 07 44

Menighedsrejse til Israel
 

Menighedsrejsen er fra den 22.april til den 1. maj 2020.
En klasssisk 10-dages rundrejse med
Helle og Jørgen Sejergaard som rejseledere.
Vi kommer til Jerusalem, Det døde hav, Masada og nordpå til Galilæa. 
Pris for rejsen: 16.975,-
Tillæg for enkeltværelse: 4.250,-

Ring eller mail evt. til Jørgen tlf. 49143358 mail: jse@km.dk


Menighedsrådsmøder

Der er offentlig adgang til menighedsrådsmøder - dog uden taleret. Er du interesseret i at overvære møderne, eller har du spørgsmål til menighedsrådet, kan du finde flere oplysninger ved at klikke her.

Se datoer for kommende Menighedsrådsmøder


 

OBS: Hvis nogen uønsket optræder på fotos på denne hjemmeside, bedes man kontakte Kirkekontoret. Billedet vil derefter straks blive fjernet.