Forretningsudvalg:
Formand: Ellen Ladhøj
Næstformand: Michael Clan
Kasserer: Steffen Bjerre
Kontaktperson Ingelise Lorenzen

Valgbestyrelse:
Formand: Susanne Askirk
Næstformand: Karin Hoffmann-Hansen
Michael Clan

Personaleudvalg:
Formand: kontaktperson Ingelise Lorenzen
Næstformand: Steen Hassing
Karen Thøgersen
Susanne Askirk
Kbf. sognepræst Kirsten Johansen

Aktivitetsudvalget:
Formand: Steen Hassing
Næstformand: Karen Thøgersen
Nils-Erik Møller
Ellen Ladhøj
John Selch Andersen
Karin Hoffmann-Hansen
Kbf. sognepræst Kirsten Johansen
Sognepræst Jørgen Sejergaard
Sognepræst Anette Nybo
Sognepræst Karina Juhl Kande
Organist Peter Brenøe Lange
Organist Jørgen Hansen

Kommunikationsudvalget:
Formand: Iben Skibsted Klæsøe
Næstformand: Karin Hoffmann-Hansen
Ellen Ladhøj
Susanne Askirk
Tove Johansen
Kbf. sognepræst Kirsten Johansen
Sognepræst Anette Nybo
Sognepræst Karina Juhl Kande
Ekstern konsulent Helle Sejergaard

IT- og telefoniudvalg inkl. AV-udstyr:
Formand: Nils-Erik Møller (referent)
Næstformand: John Selch Andersen
Ellen Ladhøj
Steen Rune

Bygningsudvalget:
(kirkeværgen kan ikke vælges som medlem af udvalget jfr. § 17)
Formand: Tove Møller
Næstformand: Christa Staugaard

Kontaktperson for hver bygning:
Karlebo kirke: Tove Møller
Længen: Steen Hassing
Nivå Kirke: Christa Staugaard
Sognegården: John Selch Andersen
Egedal kirke: Nils-Erik Møller

Kirkegårdene, materialgårdene og kapellerne:
Iben Skibsted Klæsøe

Karlebo sogns tjenesteboliger:
Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal: Michael Clan,
Bygvænget 703, 2980 Kokkedal: Tove Johansen,
Solager 2, 2990 Nivå: Tove Møller,
Nivå Kirkevej 2, 2990 Nivå: Christa Staugaard.

Dekorations- og udsmykningsudvalget:
Formand: Tove Møller
Næstformand: Karen Thøgersen
Tove Johansen (referent)
Karin Hoffmann-Hansen
Iben Skibsted Klæsøe
Christa Staugaard
Sognepræst Anette Nybo

Regnskabs- og budgetudvalget:
Alle valgte medlemmer og alle præster

Arbejdsmiljøudvalget:
Kontaktperson og 1 valgt medlem
Formand: Steen Rune
Næstformand: Ingelise Lorenzen
Daglig leder: Christian Spure Hansen
Kordegne: Gry Gjedsted
Organister: Jørgen Hansen
Sangere: Mia Sigaard Nielsen
Præster: Anette Nybo
Gartnere: Peter Ole Due
Kirketjenere: Klaus Walther Rasmussen

Valgt til FDF's bestyrelse som menighedsrådets repræsentant:
Sognepræst: Anette Nybo

Valgt til Korrådet for Børnekorsamarbejdet i Fredensborg Provsti:
Medlem Ingelise Lorenzen
Organist Peter Brenøe Lange
Suppleant: John Selch Andersen

Valgt til Kirke - Skole - Samarbejdet i Fredensborg Provsti og Helsingør Domprovsti:
Medlem Steen Rune
Suppleant: Steen Hassing
Sognepræst Anette Nybo

Valgt til uddeling af julehjælpepakker:
Alle præster
Ellen Ladhøj
Karen Thøgersen
Suppleant: Steen Hassing

Provstiudvalget:
Ellen Ladhøj
Suppleanter:

Christa Staugaard
Ingelise Lorenzen
John Selch Andersen

Stiftsrådet:
Michael Clan
Suppleant: Steen Hassing

Grøn kirke:
Steen Hassing