Søndag den 23. februar kl. 10.30  

holder vi fastelavnsgudstjenste for børn og voksne
og bedsteforældre i Karlebo Kirke.

Gudstjeneste i børnehøjde med salmer, aktivitet og nadver.

Herefter tøndeslagning udenfor kirken for børn i alle aldre.

Vi kårer katte konger og kattedronninger og de bedst udklædte.

Og der er fastelavnsboller, kaffe og kakao til alle.