Databehandleraftale fra ChurchDesk

Privatlivspolitik

Hvis du er en besøgende på en ChurchDesk hjemmeside, så gælder denne Privatlivspolitik for din

brug af hjemmeside eller en tilknyttet tjeneste, der er knyttet til denne hjemmeside, såsom

nyhedsbreve og andre oplysninger, der stilles til rådighed for brugeren, undtagen som det udtrykkeligt

er angivet nedenfor.

Hos ChurchDesk respekterer vi brugernes privatliv og anerkender vigtigheden af at beskytte de

personlige oplysninger, vi indsamler om dig. Vores privatlivspolitik har til hensigt at hjælpe dig med at

forstå, hvilke oplysninger vi indsamler og hvordan vi bruger og deler disse oplysninger. Denne

privatlivspolitik gælder for ChurchDesk som dataansvarlig. Hvis du bruger ChurchDesk Services på

vegne af tredjepart, henvises der til vores databehandleraftale for mere information om, hvordan

ChurchDesk beskytter dine oplysninger.

1. Definitioner

1.1. Persondata

Eventuelle oplysninger om en fysisk person, en juridisk person, en institution eller en forening, som

kan identificeres, selv indirekte, ved henvisning til andre oplysninger, herunder et personligt

identifikationsnummer.

1.2. Brugerdata

Oplysninger indsamlet automatisk af denne Applikation (eller tredjepartstjenester, der er tilknyttet

denne Applikation), som kan omfatte: IP-adresser eller domænenavne på de computere, der bruges

af de brugere, der bruger dette program, URI-adresserne (Uniform Resource Identifier), tidspunkt på

anmodningen, den metode, der anvendes til at indsende anmodningen til serveren, størrelsen af den

modtagne fil som svar, den numeriske kode, der angiver status for serverens svar (succesfuldt, fejl

osv.), oprindelseslandet, funktioner i browseren og operativsystemet udnyttet af brugeren, de

forskellige tidspunkter pr. besøg (f.eks. tiden brugt på hver side i Applikationen) og detaljerne om

stien, der fulgte i Applikationen med særlig henvisning til sidernes rækkefølge og andre parametre om

enhedens operativsystem og/eller brugerens it-miljø.

1.3. Bruger

Den person, der bruger denne Applikation, som skal falde sammen med datafeltet, til hvem

personoplysningerne refererer. I denne Privatlivspolitik defineres brugeren som den enkelte, der

besøger denne hjemmeside eller en tilknyttet tjeneste, der er forbundet med denne hjemmeside. Hvis

brugeren både er besøgende på denne hjemmeside og bruger af ChurchDesk som beskrevet i

"Servicevilkårene", vil ChurchDesk også fungere som databehandler, baseret på instruktionerne i

databehandlingsaftalen.

1.4. Dataemne

Den juridiske eller fysiske person til hvem Personoplysningerne refererer til.

ChurchDesk Privatlivspolitik v180516

1

1.5. Databehandler

Den fysiske person, juridiske person, offentlige administration eller enhver anden organisation,

sammenslutning eller organisation, som er godkendt af dataansvarlig, til at behandle

personoplysningerne i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

1.6. Dataansvarlig (eller Ejer)

Den fysiske person, juridiske person, offentlige administration eller enhver anden organisation,

sammenslutning eller organisation med ret, også i fællesskab med en anden dataansvarlig, til at

træffe beslutninger om formålene og metoderne til behandling af personoplysninger og de anvendte

midler, herunder sikkerhedsforanstaltninger vedrørende driften og anvendelsen af denne ansøgning.

Dataansvarlig, medmindre andet er angivet, er Ejeren af denne Applikation.

Ejeren af denne Applikation er ikke dataansvarlig i de tilfælde, hvor Ejeren fungerer som

databehandler på vegne af en dataansvarlig som defineret i databehandleraftalen. I

databehandleraftalen defineres Ejeren som databehandler.

1.7. Applikationen

Hardware- eller softwareværktøjet, hvorved brugerens personoplysninger indsamles. ChurchDesk’s

hjemmeside skal iføge denne Privatlivspolitik forstå som en applikation.

1.8. Cookie

Et lille stykke data, der er gemt på brugerens enhed.

1.9. Juridisk information

Meddelelse til europæiske brugere: Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er

udarbejdet med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i henhold til direktiv 2016/679 med hensyn til

oplysninger, der skal tilvejebringes, når personoplysninger indsamles fra den registrerede og i

henhold til bestemmelserne i direktiv 2002/58 / EF, som revideret ved direktiv 2009/136 / EF, om

emner for cookies.

2. Ejer

ChurchDesk ApS, Njalsgade 21G, 2300 København S, Danmark

3. Typer af Data indsamlet som Dataansvarlig

Dette afsnit giver dig information om de persondata, som ChurchDesks indsamler som dataansvarlig.

Blandt de typer af Persondata, som ChurchDesk indsamler som dataansvarlig, selv eller gennem

tredjepart: Cookies, Brugerdata og E-mails.

Andre indsamlede Persondata kan beskrives i andre afsnit af denne Privatlivspolitik eller ved

samtykkeerklæring og ved hjælp af en dedikeret forklaringstekst i sammenhæng med

dataindsamlingen.

Persondata kan frit leveres af brugeren eller indsamles automatisk, når du bruger denne Applikation.

ChurchDesk Privatlivspolitik v180516

2

Enhver brug af cookies - eller andre sporingsværktøjer - i denne Applikation eller af ejere af

tredjepartstjenester, der anvendes af denne Applikation, tjener til at identificere brugere og huske

deres præferencer med det ene formål at yde den service, der kræves af brugeren

Manglende levering af visse Persondata kan gøre det umuligt for denne Applikation at levere sine

tjenester.

Ingen Persondata af særlige kategorier indsamles af hjemmesiden eller andre applikationer, der

anvendes i forbindelse med hjemmesiden.

Brugeren påtager sig ansvaret for Personoplysninger fra tredjeparter, der udgives eller deles gennem

denne Applikation, og erklærer at have ret til at kommunikere eller sende dem og således fratage

Dataansvarlig ethvert ansvar, der pålægges anvendelsen af denne Applikation gennem tredjepart.

3.1. Metode og sted for behandling af data

3.1.1. Metode for databehandling

Vi indsamler offentligt tilgængelige data om kundeemner og kunder med det formål at informere om

kampagner, der kan være af interesse for dem.

Dataansvarlig behandler Brugerdata korrekt og træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at

forhindre uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller uautoriseret destruktion af dataene.

Databehandlingen udføres ved hjælp af computere og/eller værktøjer efter organisatoriske

procedurer, der er strengt forbundet med de angivne formål. Ud over Dataansvarlig kan dataene i

nogle tilfælde, hvor det er nødvendigt, være tilgængelige for bestemte typer ansvarlige personer, der

er involveret i driften af webstedet (administration, salg, markedsføring, jura, systemadministration)

eller eksterne parter (f.eks. tekniske serviceudbydere, post- og pakkeleverandører, hostingudbydere,

it-virksomheder og kommunikationsagenturer). I de tilfælde vil de agere som Databehandlere for

Ejeren. Den opdaterede liste over disse parter kan til enhver tid udleveres af Dataansvarlige på

skriftlig foranledning.

3.1.2. Sted

Dataene behandles på Dataansvarligs driftskontorer og på andre steder, hvor de involverede parter er

placeret. For yderligere information kontakt venligst Dataansvarlig.

3.1.3. Opbevaring

Data opbevares i det tidsrum, der er nødvendigt for at levere den service, som brugeren har anmodet

om, eller angivet ved de formål, der er beskrevet i dette dokument, og brugeren kan altid anmode om,

at Dataansvarlig suspenderer eller fjerner data.

Alle ubrugte, offentligt tilgængelige data slettes efter 14 måneder.

Det er altid muligt at blive slettet fra vores database. Kontakt os på support@churchdesk.com, hvis du

vil slettes fra vores database.

3.1.4. Brug af opsamlet Data

Oplysningerne om Brugeren indsamles for at give Applikationen mulighed for at levere sine tjenester,

såvel som til følgende formål: Analyser, Kontakt til Brugeren, Interaktion med eksterne sociale

netværk og platforme, Indholds kommentar, Registrering og godkendelse, Adgang til

tredjepartstjenester 'Konti, Håndtering af betalinger, Interaktion med support og feedback platforme,

ChurchDesk Privatlivspolitik v180516

3

Infrastrukturovervågning, Trafikoptimering og distribution, Interaktion med live chat platforme,

Remarketing og Adfærdsmålning, Administrering af e-mailadresser og afsendelse af meddelelser og

Visning af indhold fra eksterne platforme.

Vi kan også bruge din e-mailadresse til at sende dig meddelelser og oplysninger om andre produkter

eller tjenester (herunder tredjepartstjenester), som du måske er interesseret i (sammen

"Marketingmeddelelser"). Du kan til enhver tid afmelde dig ved at følge instruktionerne i meddelelsen.

3.2. Yderligere oplysninger om indsamling af Persondata

Persondata er opsamlet i følgende services:

● Google Analytics

● Google G Suite

● Hådtering af e-mailadresser og udsendelse af meddelelser

● Hubspot

● Salesforce

3.3. Yderligere oplysninger om indsamling og behandling af Data

3.3.1. Sagsanlæg

Brugerens Persondata kan bruges i juridiske sammenhænge af Dataansvarlig, i retten eller i de faser,

der fører til mulige retssager som følge af ukorrekt brug af Applikationen eller de tilknyttede tjenester.

Brugeren er opmærksom på, at Dataansvarlig kan være forpligtet til at udlevere Persondata efter

anmodning fra offentlige myndigheder.

3.3.2. Yderligere oplysninger om Brugerens Persondata

Ud over de oplysninger, der er indeholdt i denne privatlivspolitik, kan denne Applikation give brugeren

yderligere og kontekstuelle oplysninger om bestemte tjenester eller indsamling og behandling af

personlige data efter anmodning.

3.3.3. Systemlogs and Vedligeholdelse

Til drift og vedligeholdelse kan denne Applikation og eventuelle tredjepartstjenester indsamle filer, der

registrerer interaktion med denne Applikation (systemlogfiler) eller bruge andre Persondata (f.eks.

IP-adresse) til dette formål.

3.3.4. Information ikke indeholdt i dette dokument

Flere oplysninger om indsamling eller behandling af Persondata kan til enhver tid kræves af

Dataansvarlig.

3.3.5. Brugerens rettigheder

Brugere har til enhver tid ret til at vide, om deres personlige data er blevet gemt og kan kontakte

Dataansvarlige for at få information om deres indhold og oprindelse, samt kontrollere deres

nøjagtighed eller at bede om at blive suppleret, annulleret, opdateret eller rettet, eller omdannet til

anonymt format eller for at blokere alle data, der holdes i strid med loven, samt at modsætte sig

behandlingen af enhver legitim grund. Anmodninger skal sendes til Dataansvarlig på de

kontaktoplysninger, der er angivet ovenfor.

ChurchDesk Privatlivspolitik v180516

4

Applikationen understøtter ikke "Spor mig ikke" (inkognito) anmodninger.

3.3.6. Ændringer til Privatlivspolitik

Dataansvarlig forbeholder sig ret til, til enhver tid, at ændre denne privatlivspolitik ved at underrette

Brugerne på denne hjemmeside. Det anbefales, at tjekke hjemmesiden ofte med henvisning til datoen

for den sidste ændring, der er angivet øverst. Hvis en Bruger modsætter sig ændringerne, skal

Brugeren ophøre med at bruge denne Applikation og kan anmode om, at Dataansvarlig sletter

vedkommendes Persondata. Medmindre andet er angivet, gælder den nuværende privatlivspolitik for

alle Persondata, som Dataansvarlig har om Brugeren.

4. Databehandleraftale

Se venligst "Databehandleraftalen” for mere information om ChurchDesk som Dataansvarlig.

ChurchDesk er en Databehandler i de tilfæde, hvor ChurchDesk-brugeren bruger en

ChurchDesk-tjeneste som defineret i ChurchDesk "Abonnementsvilkå".

5. Datasikkerhed

Se venligst vores afsnit "Datasikkerheds” påvores hjemmeside, der beskriver de

sikkerhedsforanstaltninger, ChurchDesk implementerer, for at sikre den bedste beskyttelse af

persondata.

ChurchDesk Privatlivspolitik v180516

5