På en temadag i 2015 blev visionen udarbejdet. Siden da har udvalgene arbejdet med visionen og sendt sager frem til menighedsrådets godkendelse. Det der særligt arbejdes med i skrivende stund er kommunikation og at finde foredragsholdere til emnet, at der ikke er nogen grundlæggende konflikt mellem tro og videnskab.
På en temaaften den 7. februar 2018 har menighedsrådet evalueret visionen og visionen blev udbygget med pkt. 5 og pkt. 6.
Visionen kan læses her.
Vil man læse mere kan man se protokoludskriften fra temaaftenen den 7. februar 2018 under menighedsrådet møder/protokoller.

Med venlig hilsen
Ellen Ladhøj
formand