Valg til menighedsrådet 2016

Menighedsrådsvalg 2016 er aflyst, da der kun indkom én liste.
Følgende er valgt til det nye menighedsråd, hvis funktionsperiode
er fra 27. november 2016 til 28. november 2020.


Ellen Rosenstand Ladhøj, formand
Steen Rune
Ingelise Lorenzen, kontaktperson
Steen Hassing
Louise Amkær
Karin Hoffmann-Hansen
Michael Clan, næstformand
Tove Johansen
John Selch Andersen
Tove Møller, bygningssagkyndig
Nils-Erik Møller
Karen Thøgersen
Christa Staugaard
Iben Skibsted Klæsøe
Michael Blak, kasserer

Suppleanter:
Susanne Askirk
Steffen Bjerre
Steen Andersen
Leif Ryom
Asger Christensen.