Vielse

For at blive gift i en af sognets kirker skal I bo i sognet eller have en anden tilknytning.
F.eks hvis en af jer er blevet konfirmeret i vores kirker, eller jeres forældre stadig bor her.
Eller nogen fra den nærmeste familie ligger begravet på kirkegården.
Mindst den ene af jer skal være medlem af Den danske Folkekirke.
I tvivlstilfælde er det præsten, som træffer afgørelsen.

Kontakt en af præsterne og aftal  dato og tidspunkt for vielsen/velsignelsen.

Ved vielse skal I senest 2 uger før aflevere flg. til kirkekontoret:
a) En prøvelsesattest, som udstedes på bopælskommunens vielseskontor (Se www.borger.dk)
b) navn og adresse på 2 vidner.

I kan søge om navneændring/-fællesskab på www.borger.dk. (Det er gratis ved vielse og indtil 3 mdr. efter, men ikke ved kirkelig velsignelse af vielse).