Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådet

Ellen Ladhøj, formand
ladhoej@mail.dk
4918 1568 eller 2031 4154

 

Ellen

     

Michael Clan, næstformand
michael.clan@mail.com,
2485 5364


 

 

     

 

Steffen Bjerre, kasserer
sbje1543@gmail.com
2459 6890

 


 

 

     

Dorthe Skov-Østergaard, kontaktperson for personalet
dortheulldal@gmail.com
2946 5110

 

     

Steen Hassing
steenhassing47@gmail.com
2165 1355

 

     

Susanne Askirk
askirk@privat.dk
2886 6942

 

     

Karin Hoffmann-Hansen
karinhofhan@gmail.com
6070 4049 

 

     

Tove Møller
toveim@hotmail.com
2169 3239

 

     

Iben Skibsted Klæsøe
ibenskibsted@hotmail.com
4914 6498 / 2334 3047

 

     

John Selch Andersen
jselch@gmail.com
2277 2270

 

     

Erik Balslev-Clausen
erik.balslevclausen@gmail.com
4041 2541
 

 

 

     

Christa M. Staugaard
c.staugaard@icloud.com
4914  3073 / 2087 0731

 

 

 

 

Tove Johansen
tovejohansen2009@yahoo.dk
2826 8608
 

 

   
Karen Thøgersen
karen.thogersen@post12.tele.dk
4914 5038 / 2283 3344
 

 

 

 

Peter Hauch er sygemeldt indtil videre

     

Stedfortræder er
Steen Andersen
lmasa@live.dk
4913 2284

   
Bibi Rose
medarbejderrepræsentant
bibi.rose@icloud.com
2055 1752
 
   

 

Lars Frits Hansen
Kirkeværge - ikke medlem
info@larsfrits.dk
4828 0262 / 3045 9460

 

 

 

   

 

 

Udvalg i Karlebo Menighedsråd 2020-2024

Forretningsudvalg:
Formand: Ellen Ladhøj
Næstformand: Michael Clan
Kasserer: Steffen Bjerre
Kontaktperson: Dorthe Skov-Østergaard
Kbf. sognepræst: Jørgen Sejergaard

Valgbestyrelse:
Formand: Karin Hoffmann-Hansen
Næstformand: Michael Clan
Dorthe Skov-Østergaard

Personaleudvalg:
Formand: kontaktperson Dorthe Skov-Østergaard
Næstformand: Steen Hassing
Erik Balslev-Clausen
Karen Thøgersen
Kbf. sognepræst Kirsten Johansen

Aktivitetsudvalget:
Formand: Steen Hassing
Næstformand: Dorthe Skov-Østergaard
Peter Hauch (Susanne Askirk)
Ellen Ladhøj
John Selch Andersen
Karin Hoffmann-Hansen
Kbf. sognepræst Kirsten Johansen
Sognepræst Jørgen Sejergaard
Sognepræst Anette Nybo
Sognepræst Karina Juhl Kande
Organist Peter Brenøe Lange
Organist Jørgen Hansen

Kommunikationsudvalget:
Formand: Iben Skibsted Klæsøe
Næstformand: Karin Hoffmann-Hansen
Ellen Ladhøj
Kbf. sognepræst Kirsten Johansen
Sognepræst Anette Nybo
Sognepræst Karina Juhl Kande
 

IT- og telefoniudvalg inkl. AV-udstyr:
Formand: 
Næstformand: John Selch Andersen (referent)
Ellen Ladhøj
Peter Hauch (Susanne Askirk)

Bygningsudvalget:
(kirkeværgen kan ikke vælges som medlem af udvalget jfr. § 17)
Formand: Tove Møller
Næstformand: Iben Skibsted Klæsøe

Kontaktperson for hver bygning:
Karlebo kirke: Tove Møller
Længen: Steen Hassing
Nivå Kirke: Christa Staugaard
Sognegården: John Selch Andersen
Egedal kirke: 

Kirkegårdene:
Iben Skibsted Klæsøe
Erik Balslev-Clausen

Materielgården ved Nivå Kirkegård:
Peter Hauch (Susanne Askirk)

Kapellerne:
Iben Skibsted Klæsøe

Karlebo sogns tjenesteboliger:
Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal: Michael Clan
Bygvænget 703, 2980 Kokkedal: Nils-Erik Møller
Solager 2, 2990 Nivå:  Erik Balslev-Clausen
Nivå Kirkevej 2, 2990 Nivå: Christa Staugaard

Dekorations- og udsmykningsudvalget:
Tove Møller
Karen Thøgersen
Tove Johansen
Peter Hauch (Susanne Askirk)
Erik Balslev-Clausen
Iben Skibsted Klæsøe
Christa Staugaard
Sognepræst Anette Nybo

Regnskabs- og budgetudvalget:
Alle valgte medlemmer og alle præster

Arbejdsmiljøudvalget:
Formand: Erik Balslev-Clausen
Næstformand: Dorte Skov-Østergaard
Michael Clan
Daglig leder: Christian Spure Hansen
Kordegne: Finn Thomsen
Organister: Jørgen Hansen
Sangere: Mia Sigaard Nielsen
Præster: Anette Nybo
Gartnere: Peter Ole Due
Kirketjenere: Klaus Walther Rasmussen

Valgt til FDF's bestyrelse som menighedsrådets repræsentant:
Sognepræst: Karina Juhl Kande

Valgt til Korrådet for Børnekorsamarbejdet i Fredensborg Provsti:
Medlem: John Selch Andersen
Suppleant: Dorthe Skov-Østergaard
​Organist Peter Brenøe Lange

Valgt til Kirke - Skole - Samarbejdet i Fredensborg Provsti og Helsingør Domprovsti:
Medlem: Steen Hassing
Suppleant: Iben Skibsted Klæsøe
Sognepræst Anette Nybo

Valgt til uddeling af julehjælpepakker:
Ellen Ladhøj
Karen Thøgersen
Alle præster
Suppleanter: Steen Hassing
 

Provstiudvalget:
Ellen Ladhøj
Suppleanter:
Christa Staugaard
John Selch Andersen
 

Stiftsrådet:
Michael Clan
Suppleant: Steen Hassing

Grøn kirke:
Tove Johansen
Christa Staugaard
Tove Møller
Karen Thøgersen
Ellen Ladhøj
Steen Hassing
Karina Juhl Kande

Orgeludvalg - færdiggørelse af orgel v/ Egedal Kirke:
John Selch Andersen
Anette Nybo
Erik Balslev-Clausen
Susanne Askirk
Tove Møller
Organist Peter Brenøe Lange
Organist Jørgen Hansen
Orgelkonsulent Gunner F. Husted

Medarbejderrepræsentant:
Anlægsgartner Bibi Rose