Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådet

Ellen Ladhøj, formand
ladhoej@mail.dk
4918 1568 eller 2031 4154

 

Ellen

     

Michael Clan, næstformand
 

 

     

Steffen Bjerre, kasserer


 

 

     

Dorte Skov-Østergaard, kontaktperson for personalet
skov.oestergaard@privat.dk
2946 5110

 

     

Steen Hassing

 

     

Nils-Erik Møller

 

     

 Karin Hoffmann-Hansen

 

     

Tove Møller

 

     

Iben Skibsted Klæsøe

 

     

 John Selch Andersen

 

     

Erik Balslev-Clausen

 

 

     

Christa M. Staugaard

 

 

 

 

Tove Johansen  

 

   
Karen Thøgersen  

 

 

 

Peter Hauch      
     
Bibi Rose
medarbejderrepræsentant
 
   

 

Lars Frits Hansen
Kirkeværge - ikke medlem

 

 

 

   

 

Udvalg i Karlebo Menighedsråd 2020-2024

Forretningsudvalg:
Formand: Ellen Ladhøj
Næstformand: Michael Clan
Kasserer: Steffen Bjerre
Kontaktperson: Dorthe Skov-Østergaard
Kbf. sognepræst: Kirsten Johansen

Valgbestyrelse:
Dorthe Skov-Østergaard
Karin Hoffmann-Hansen
Michael Clan

Personaleudvalg:
Formand: kontaktperson Dorthe Skov-Østergaard
Erik Balslev-Clausen
Steen Hassing
Karen Thøgersen
Kbf. sognepræst Kirsten Johansen

Aktivitetsudvalget:
Steen Hassing
Karen Thøgersen
Dorthe Skov-Østergaard
Peter Hauch
Nils-Erik Møller
Ellen Ladhøj
John Selch Andersen
Karin Hoffmann-Hansen
Kbf. sognepræst Kirsten Johansen
Sognepræst Jørgen Sejergaard
Sognepræst Anette Nybo
Sognepræst Karina Juhl Kande
Organist Peter Brenøe Lange
Organist Jørgen Hansen

Kommunikationsudvalget:
Iben Skibsted Klæsøe
Karin Hoffmann-Hansen
Ellen Ladhøj
 

IT- og telefoniudvalg inkl. AV-udstyr:
Nils-Erik Møller
John Selch Andersen
Ellen Ladhøj
Peter Hauch

Bygningsudvalget:
(kirkeværgen kan ikke vælges som medlem af udvalget jfr. § 17)
Formand: 
Næstformand: 

Kontaktperson for hver bygning:
Karlebo kirke: Tove Møller
Længen: Steen Hassing
Nivå Kirke: Christa Staugaard
Sognegården: John Selch Andersen
Egedal kirke: Nils-Erik Møller

Kirkegårdene og kapellerne:
Iben Skibsted Klæsøe og Erik Balslev-Clausen

Materielgårdene:
Peter Hauch

Karlebo sogns tjenesteboliger:
Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal: Michael Clan
Bygvænget 703, 2980 Kokkedal: Nils-Erik Møller
Solager 2, 2990 Nivå:  Erik Balslev-Clausen
Nivå Kirkevej 2, 2990 Nivå: Christa Staugaard

Dekorations- og udsmykningsudvalget:
Tove Møller
Karen Thøgersen
Tove Johansen
Peter Hauch
Erik Balslev-Clausen
Iben Skibsted Klæsøe
Christa Staugaard
Sognepræst Anette Nybo

Regnskabs- og budgetudvalget:
Alle valgte medlemmer og alle præster

Arbejdsmiljøudvalget:
Kontaktperson og 1 valgt medlem
Formand: ?
Næstformand: Dorte Skov-Østergaard
Daglig leder: Christian Spure Hansen
Kordegne: Gry Gjedsted
Organister: Jørgen Hansen
Sangere: Mia Sigaard Nielsen
Præster: Anette Nybo
Gartnere: Peter Ole Due
Kirketjenere: Klaus Walther Rasmussen

Valgt til FDF's bestyrelse som menighedsrådets repræsentant:
Sognepræst: Karina Juhl Kande

Valgt til Korrådet for Børnekorsamarbejdet i Fredensborg Provsti:
Medlem Ingelise Lorenzen
Organist Peter Brenøe Lange
Suppleant: John Selch Andersen

Valgt til Kirke - Skole - Samarbejdet i Fredensborg Provsti og Helsingør Domprovsti:
Medlem Steen Rune
Suppleant: Steen Hassing
Sognepræst Anette Nybo

Valgt til uddeling af julehjælpepakker:
Alle præster
Ellen Ladhøj
Karen Thøgersen
Suppleant: Steen Hassing

Provstiudvalget:
Ellen Ladhøj
Suppleanter:

Christa Staugaard

John Selch Andersen

Stiftsrådet:
Michael Clan
Suppleant: Steen Hassing

Grøn kirke:
Steen Hassing