Ellen Ladhøj, formand
ladhoej@mail.dk
4918 1568 eller 2031 4154

Ellen

Michael Clan, næstformand
 

Steffen Bjerre, kasserer


 

Ingelise Lorenzen,
kontaktperson for personalet
jenslorenzen@webspeed.dk
2992 6450

Steen Rune 


 

Tove Johansen 

Tove Møller 

Karen Thøgersen

Iben Skibsted Klæsøe

 Christa Staugaard

John Selch Andersen

Nils-Erik Møller

Susanne Askirk

 

 

 Steen Hassing

 

 

 Karin Hoffmann-Hansen

Vacant
medarbejderrepræsentant
 
 

 

Lars Frits Hansen
Kirkeværge - ikke medlem