Medlemskab af Folkekirken

Indmeldelse
Man bliver medlem af den evangelisk-lutherske folkekirke, når man bliver døbt i kirken.

Hvis man er døbt i en anden kirke, eller på et tidspunkt har været meldt ud af Folkekirken, kan man blive medlem ved at henvende sig til en præst – det behøver ikke være en præst i bopælssognet.
Ønsker du at blive medlem, kan du benytte denne formular.

Udmeldelse
Der er ingen speciel blanket til formålet. Anmodning sendes til kirkekontoret eller en af sognets præster med oplysning om navn, cpr-nummer og adresse. Der kvitteres for udmeldelsen med et brev, eller på opfordring med en ny fødsels- og dåbsattest.

Efter udtræden mister man bl.a. retten til kirkelig begravelse eller bisættelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Barnedåb

Hvis I ønsker barnet døbt af en bestemt præst, træffer I aftale med præsten.
Hvis I først og fremmest ønsker en bestemt dato, henvender I jer til kirkekontoret eller finder oplysning i gudstjenestelisten om, hvilken præst, der har tjeneste den ønskede dag.

1 lørdag om måneden er der dåbsgudstjeneste hhv. i Nivå hhv. i Karlebo kirke.

I skal oplyse flg. til kirkekontoret:
- navn, telefonnummer og evt. mailadresse på en forælder
- barnets navn
- navn og adresse på den, der skal bære barnet
- navn og adresse på 2-5 faddere, som skal være døbt

Før dåben henvender præsten sig til jer for at aftale tid for en samtale.


Dødsfald og begravelse/bisættelse

Kontakt den præst, I ønsker til at forestå handlingen i kirken, og aftal tid for en samtale.

Anmeldelse til kirkekontoret
Anmodning om begravelse/bisættelse tastes med Nem-id på www.borger,dk., evt. vedhæftet andre relevante oplysninger.
Original lægelig dødsattest skal afleveres på kirkekontoret, med mindre den foreligger elektronisk fra lægen.

Gravsted 
Hvis begravelsen eller urnenedsættelsen skal ske på Nivå eller Karlebo kirkegård, kontaktes kirkegårdsleder Christian Spure Hansen inden begravelsen/bisættelsen.


Dåb

Dåb foregår som en del af søndagsgudstjenesten i en af sognets kirker. (Se under Barnedåb.)


Fødsel

Et barns fødsel anmeldes af jordemoderen. Er fødslen sket uden jordemoder, skal I senest 14 dage efter, anmelde fødslen til kirkekontoret. Brug blanketten "Fødselsanmeldelse", der kan printes fra www.personregistrering.dk.

Er I ugifte forældre og ønsker fælles ansvar for barnet, skal I inden 28 dage efter fødslen anmelde dette. Se www.borger.dk.

Kirkekontoret skriver til mor/far, hvis der er behov for yderligere oplysninger til anmeldelsen.


Konfirmation

Konfirmationsforberedelsen er for elever fra 8.klasse, som bor i Karlebo Sogn - både for dem, der går i folkeskolen og på privatskoler.

I marts sender kirkekontoret breve til elever i 7. klasse i sognets folkeskoler og til sognets elever på NGG og Per Gyrum skolen om det følgende års konfirmation. Elever fra andre skoler er velkommen til at henvende sig på kirkekontoret.

Der er mulighed for at vælge mellem de præster, der dækker den skole, eleven går på.

Man behøver ikke være døbt for at starte på konfirmationsforberedelse, men kan blive det i forberedelsestiden.

Tilmelding til konfirmationsforberedelse: omkring 1. marts i året før konfirmationen - hold øje med hjemmesidens forside.Navngivning

Inden 6 måneder skal barnet have et navn.

Navngivning ved dåb: Se afsnittet Barnedåb.

Navngivning uden dåb: anmeldes på www.borger.dk. Hvis I er to forældre, skal I begge godkende anmeldelsen.
Kirkekontoret vejleder gerne om navne og ved problemer med anmeldelsen.


Navneændring

Digitalt: På www.borger.dk

Gebyr for navneændring er som regel 505 kr. (i 2020), som betales ved anmeldelsen på www.borger.dk.

Der er særlige love for navneændring.


Vielse

For at blive gift i en af sognets kirker skal I bo i sognet eller have en anden tilknytning hertil. Mindst den ene af jer skal være medlem af Den danske Folkekirke.
I tvivlstilfælde er det præsten, som træffer afgørelsen.

Kontakt en af præsterne og aftal  dato og tidspunkt for vielsen/velsignelsen.

Ved vielse skal I senest 2 uger før aflevere flg. til kirkekontoret:
a) den såkaldte prøvelsesattest, som udstedes på bopælskommunens vielseskontor (Se www.borger.dk)
b) navn og adresse på 2 vidner.

I kan søge om navneændring/-fællesskab på www.borger.dk. (Det er gratis ved vielse og indtil 3 mdr. efter, men ikke ved kirkelig velsignelse af vielse).