×

Advarselsmeddelelse

  • Begivenheden har allerede fundet sted.
Søndag d. 7. april 2019, kl. 10:30

Velkommen til gudstjeneste på Marias Bebudelsesdag! Englen Gabriel fortalte Maria, at hun som jomfru skulle blive gravid og føde Jesus. Hvad betyder jomfrufødslen i den kristne tro? Skal man kunne præstere tro på den for at være kristen?

Prædiketeksten er Lukasevangeliet kapitel 1 vers 26-38: Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: ”Herren er med dig, du benådede!” Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englene til hende: ”Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.” Maria sagde til englen: ”Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.” Englen svarede hende: ”Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud.” Da sagde Maria: ”Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!” Så forlod englen hende.

Vi skal synge følgende salmer:

108                                          Af højheden oprunden er 
115                                          Lad det klinge sødt i sky 
72                                            Maria hun var en jomfru ren 
Efter prædiken
71                                            Nu kom der bud fra englekor 
Efter nadver 376, vers 5            Lyksaligt det folk  
201                                           Det hellige kors


Medvirkende
Jørgen Sejergaard
Sted
Egedal kirke