Udgivet af Kg - Christian Spure Hansen, ons d. 23. okt 2019, kl. 00:00

Det er nu blevet efterår igen og de mange farverige blade daler ned overalt på Nivå kirkegård.

Bladene falder især på den store plæne med plænegravsteder.

Fra 1. oktober og frem til 1. søndag i advent er kirkegårdens personale derfor nødt til at fjerne blomster og ting ca. 1 gang ugentligt, så bladene kan fjernes med en bladsuger.

Opsamlede ting kan afhentes på kirkegårdens materialeplads ved drivhuset inden for alm. åbningstid.

Karlebo Sogns Menighedsrådherunder uddrag af servitutter for plænegravsteder afd P på Nivå Kirkegård

Særlige servitutter vedrørende plænegravstedet:
Arealet henligger i græsplæne og er udlagt til kistegrave, alternativt kan der nedsættes 2 urner i en kisteplads
På gravene må der anbringes en rektangulær liggesten af granit, tilhugget i størrelsen
45 x 60 cm x 8-10 cm. Stenene skal være med rå overflade, f.eks. Riffel-, stok-hugget eller jetbrændt, al inskription/dekoration skal nedfældes (f.eks sandblæses) ned i stenen.
Der må kun anbringes et mindesmærke på hver kisteplads.
Der må ikke nedsættes løg eller udføres beplantning af nogen art på gravene, og der må ikke granpyntes, kirkegården kan nedsætte max. 2 bægre til buketter, disse bægre må ikke fjernes.
Al vedligeholdelse udføres af kirkegården og omfatter bl.a. græsklipning, affejning af sten og klipning omkring stenen, samt en ugentlig opsamling af alle blomster.
Vedligeholdelse af mindestenen med evt. opmaling af inskriptionen påhviler gravstedsejeren.

Kategorier Kirkegården