24. søndag efter Trinitatis 2015 Prædiken i Nivå Kirke

Udgivet af P - Kirsten Johansen, søn d. 15. nov 2015, kl. 14:25

Prædiken 24. søndag efter Trinitatis
736 - DEn mørke nat - 305 - Kom Gud Helligånd, kom brat - 582 - At tro er at komme/ 66 - Lyslevende fra Himmerig - Nr.192 vers 7 efter nadver - En engel har åbnet Guds vindue/Niels Johansen- Mel: Det dybeste lag i...

Kategorier
BLOG - Kirsten Johansen

4. søndag efter Trinitatis i Egedal Kirke

Udgivet af P - Kirsten Johansen, søn d. 28. jun 2015, kl. 14:38

4. søndag efter Trinitatis 2015
Lukasevangeliet kapitel 6 vers 36-42

Jesus sagde: »Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så...

Kategorier
BLOG - Kirsten Johansen

2. påskedag 2015 i Nivå Kirke

Udgivet af P - Kirsten Johansen, man d. 6. apr 2015, kl. 09:40

2. påskedag 2015
Salmer: 236 (Påskeblomst)-218 (Krist stod op af døde -Berggren)-234 - Som forårssolen morgenrød/ 249 (Hvad er det at møde..)- Nr. 321 vers 6-7 e.nadver.- 773(Bliv hos os når dagen hælder)

Dette hellige evangelium 2. påskedag læser...

Kategorier
BLOG - Kirsten Johansen

Prædiken Septugesima søndag 2015

Udgivet af P - Kirsten Johansen, søn d. 1. feb 2015, kl. 21:29

Prædiken på Septuagesima søndag 2015

Salmer:   557-31-365/ 492-522-728.

Bøn: Herre du har skabt os til dig.
         Og vores hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig. Amen

Dette hellige evangelium læser vi i Mattæusevangeliet kapitel 20 vers...

Kategorier
BLOG - Kirsten Johansen

Prædiken Nytårsdag 2015

Udgivet af P - Kirsten Johansen, søn d. 4. jan 2015, kl. 13:26

Nytårsdag 2015
Salmer: 712-59-108/114-122 v.7-8en-121

Bøn: Herre, komme dit rige. Der er ikke noget, verden trænger mere til.Amen
 

Dette hellige evangelium læser vi hos evangelisten Lukas kapitel 2 vers 21

Prædiken
Januar – den 1. januar. Måneden,...

Kategorier
BLOG - Kirsten Johansen