Prædiken til 2. anden søndag i advent den 10. dec. 2017 kl. 10.30 i Egedal kirke

Udgivet af Jørgen Sejergaard, man d. 25. dec 2017, kl. 12:56

Prædikentil 2. anden søndag i advent den 10. dec. 2017 kl. 10.30 i Egedal kirke vedsognepræst Jørgen Sejergaard, sejergaard@mail.tele.dk

Prædiketekst:Prædiketekst: Mattæus-evangeliet kapitel 25, vers 1-13:

Jesussagde: Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger,...

Kategorier
BLOG - Jørgen Sejergaard

Tale ved gospel-adventskoncerten 5. dec. 2017 kl. 19.30 i Egedal kirke

Udgivet af Jørgen Sejergaard, man d. 25. dec 2017, kl. 12:52

Tale ved gospeladventskoncerten 5. dec. 2017 kl. 19.30 i Egedal kirke af Jørgen Sejergaard.

Advent betyder ankomst. Det er Jesus, der kommer. Han kommer ved verdens ende. Han kommer og standser alt ondt. Han kommer og skaber en ny verden. Han kommer...

Kategorier
BLOG - Jørgen Sejergaard

Prædiken til første søndag i advent 2017 kl. 10.30 i Egedal kirke

Udgivet af Jørgen Sejergaard, man d. 25. dec 2017, kl. 12:47

Prædiken til første søndag i advent 2017 kl. 10.30 i Egedal kirke ved sognepræst Jørgen Sejergaard, sejergaard@mail.tele.dk

Prædiketekst: Lukas-evangeliet, kapitel 4, vers 16-30:

Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han...

Kategorier
BLOG - Jørgen Sejergaard

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 26. november 2017 kl. 10.30 i Nivå kirke

Udgivet af Jørgen Sejergaard, man d. 25. dec 2017, kl. 12:45

Prædikentil sidste søndag i kirkeåret 26. november 2017 kl. 10.30 i Nivå kirke vedsognepræst Jørgen Sejergaard

Prædiketekst:Matt 25,31-46

Jesussagde: ”Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, daskal han tage sæde på sin herligheds...

Kategorier
BLOG - Jørgen Sejergaard

Prædiken til 22. søndag efter Trinitatis 12. november 2017

Udgivet af Jørgen Sejergaard, søn d. 12. nov 2017, kl. 14:18

Prædiken til 22. søndag efter Trinitatis 12. oktober 2017 kl. 10.30 i Egedal kirke ved sognepræst Jørgen Sejergaard

Prædiketekst: Mattæus-evangeliet kapitel 18, vers 21-35:

Da kom Peter til Jesus og spurgte: ”Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive...

Kategorier
BLOG - Jørgen Sejergaard

3 korte taler Alle helgens søndag 2017

Udgivet af Jørgen Sejergaard, søn d. 12. nov 2017, kl. 14:17

3 korte taler elle prædikener til Alle helgens søndag 5. oktober 2017 kl. 16 i Nivå kirke ved sognepræst Jørgen Sejergaard

 

Vore tanker og følelser om vore afdøde

Det er en ejendommelig oplevelse at lytte til at disse navne. Nogle af dem vi kendt. Nogle...

Kategorier
BLOG - Jørgen Sejergaard

Prædiken til 12. søndag efter Trinitatis 3. september 2017

Udgivet af Jørgen Sejergaard, søn d. 3. sep 2017, kl. 13:13

Prædiken til 12. søndag efter Trinitatis 3. september 2017 kl. 10.30 i Egedal kirke ved sognepræst Jørgen Sejergaard, sejergaard@mail.tele.dk

Prædiketekst: Markus-evangeliet kapitel 7, vers 31-37:

 

Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over...

Kategorier
BLOG - Jørgen Sejergaard

Prædiken Store Bededag 2017

Udgivet af Jørgen Sejergaard, fre d. 12. maj 2017, kl. 12:37

Prædiken
til Store Bededag 2017 kl. 10.30 i Egedal kirke ved sognepræst Jørgen
Sejergaard, sejergaard@mail.tele.dk
Prædiketekst:
Mattæus-evangeliet, kapitel 3, vers 1-10:
I de
dage træder Johannes Døber frem og prædiker i Judæas ørken: ”Omvend jer, for
Himmeriget...

Kategorier
BLOG - Jørgen Sejergaard

Prædiken Påskedag 2017

Udgivet af Jørgen Sejergaard, fre d. 12. maj 2017, kl. 12:35

Prædiken
til Påskedag 16. april 2017 kl. 10.30 i Egedal kirke ved sognepræst Jørgen
Sejergaard, sejergaard@mail.tele.dk
Prædiketekst: Markus-evangeliet
kapitel 16, vers 1-8:
Da sabbatten var forbi,
købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende...

Kategorier
BLOG - Jørgen Sejergaard

Prædiken Langfredag 2017

Udgivet af Jørgen Sejergaard, fre d. 14. apr 2017, kl. 12:51

Prædiken til Langfredag 14. april 2017 kl. 10.30 i Nivå kirke ved sognepræst Jørgen
Sejergaard, sejergaard@mail.tele.dk;
Prædiketekst:
Jesu lidelseshistorie, Den danske salmebog side 1315-1330.
Hvorfor døde Jesus?
Var det jødernes ledere, som endelig var...

Kategorier
BLOG - Jørgen Sejergaard

Prædiken til Palmesøndag 2017

Udgivet af Jørgen Sejergaard, søn d. 9. apr 2017, kl. 14:01

Prædiken til Palmesøndag 2017 af Jørgen Sejergaard
Prædiketekst: Mattæus-evangeliet, kap. 21, vers 1-9:
Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to
disciple af sted og sagde til dem: ”Gå ind i landsbyen heroverfor, og...

Kategorier
BLOG - Jørgen Sejergaard

Prædiken på Marias bebudelsesdag 2017

Udgivet af Jørgen Sejergaard, søn d. 2. apr 2017, kl. 12:36

Prædiken til Marias Bebudelsesdag 2. april 2017 kl. 10.30 i Nivå kirke ved sognepræst
Jørgen Sejergaard, sejergaard@mail.tele.dk
Prædiketekst:
Lukas-evangeliet kapitel 1, vers 26-38:
Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til...

Kategorier
BLOG - Jørgen Sejergaard

Prædiken til første søndag i advent 27. november 2016

Udgivet af Jørgen Sejergaard, søn d. 27. nov 2016, kl. 18:19

Prædiken til første søndag i advent den 27. november 2016 kl. 10.30 i Egedal kirke ved
sognepræst Jørgen Sejergaard, sejergaard@mail.tele.dk
Prædiketekst:
Mattæus-evangeliet, kapitel 21, vers 1-9:
Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget,...

Kategorier
BLOG - Jørgen Sejergaard

Prædiken til 23. søndag efter Trinitatis 30. oktober 2016

Udgivet af Jørgen Sejergaard, søn d. 30. okt 2016, kl. 14:51

Prædiken
til 23. søndag efter Trinitatis den 30. oktober 2016 kl. 10.30 i Egedal kirke ved sognepræst Jørgen Sejergaard
Prædiketekst:
Markus-evangeliet, kapitel 12, vers 38-44
I sin
undervisning sagde Jesus: ”Tag jer i agt for de skriftkloge, som gerne vil...

Kategorier
BLOG - Jørgen Sejergaard

Prædiken til 21. søndag efter Trinitatis 2016

Udgivet af Jørgen Sejergaard, søn d. 16. okt 2016, kl. 13:44
Prædiketekst:
Lukas-evangeliet kapitel 13, vers 1-9:
På den
tid kom nogle og fortalte ham om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet
med blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem: ”Mener I, at de var større
syndere end alle andre galilæere, siden...
Kategorier
BLOG - Jørgen Sejergaard

Prædiken 20. søndag efter Trinitatis 9. oktober 2016

Udgivet af Jørgen Sejergaard, søn d. 9. okt 2016, kl. 14:04

Prædiken
til 20. søndag efter trinitatis 9. oktober 2016 kl. 10.30 i Egedal kirke ved
sognepræst Jørgen Sejergaard, sejergaard@mail.tele.dk
Prædiketekst:
Mattæus-evangeliet, kapitel 21, vers 28-44:
Jesus
sagde: Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han...

Kategorier
BLOG - Jørgen Sejergaard

Prædiken 18. søndag efter Trinitatis 25. sept. 2016

Udgivet af Jørgen Sejergaard, søn d. 9. okt 2016, kl. 14:02

Prædiken
til 18. søndag efter Trinitatis den 25. september 2016 ved sognepræst Jørgen
Sejergaard, sejergaard@mail.tele.dk
Jesus
sagde: "Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren
på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver...

Kategorier
BLOG - Jørgen Sejergaard

Prædiken til 18. september 2016 - 17. søndag efter Trinitatis 2016

Udgivet af Jørgen Sejergaard, søn d. 18. sep 2016, kl. 19:01

Prædiken
til 17. søndag efter Trinitatis søndag 2016 kl. 10.30 i Nivå kirke ved
sognepræst Jørgen Sejergaard, sejergaard@mail.tele.dk
Prædiketekst:
Markus-evangeliet, kapitel 2, vers 14-22:
Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæus’ søn, sidde ved toldboden,...

Kategorier
BLOG - Jørgen Sejergaard

Prædiken til 11. september 2016 16. søndag efter Trinitatis søndag

Udgivet af Jørgen Sejergaard, søn d. 11. sep 2016, kl. 14:08

Prædiken
til 16. søndag efter Trinitatis 2016 kl. 10.30 i Egedal kirke ved sognepræst
Jørgen Sejergaard, sejergaard@mail.tele.dk
Prædiketekst:
Johannes-evangeliet kapitel 11, vers 19-45:
Mange
jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen...

Kategorier
BLOG - Jørgen Sejergaard

Prædiken til første søndag i fasten 14. februar 2016 kl. 10.30 i Egedal kirke

Udgivet af Jørgen Sejergaard, søn d. 14. feb 2016, kl. 15:49

Prædiken til første søndag i fasten 14. februar 2016 kl. 10.30 i Egedal kirke v JS

Prædiketekst: Lukas-evangeliet, kapitel 22, vers 24-32:

Apostlene kom også i strid om, hvem af dem der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem:
”Folkenes konger...

Kategorier
BLOG - Jørgen Sejergaard